پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی کارشناسان

 

خانم نجمه نوارباف

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

navarbaf_n@shoushtarums.com 

36228916

 

خانم زهرا مهری

کارشناسی ارشد علم سنجی

mehri_z@shoushtarums.ac.ir

36228921

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort