پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
معرفی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

 

 

          

خانم اعظم هنرمندپور

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

مدیر آموزش و تحقیقات

تلفن تماس: 06136215753

honarmandpour.a@gmail.com

جهت دریافت رزومه کلیک نمایید

 

خانم زهرا مهری

کارشناسی ارشد علم سنجی

mehri_z@shoushtarums.ac.ir

06136228921

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort