پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی

 

 

خانم اعظم هنرمندپور

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

مدیر آموزش و تحقیقات

تلفن تماس: 06136215753

honarmandpour.a@gmail.com

جهت دریافت رزومه کلیک نمایید

 

خانم نجمه نوارباف

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

navarbaf_n@shoushtarums.com 

36228916

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort