پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
آیین نامه ها

 

 

آیین نامه حق التحریر مقالات

آیین نامه محاسبه نرخ بالاسری طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه اجرایی ماده 24 و 30 آیین نامه های طرح تحقیقاتی

آیین نامه چاپ و انتشار آثار علمی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

آیین نامه اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

آیین نامه عزیمت پرسنل و دانشجویان دانشکده عوم پزشکی به کنگره های داخلی

آیین نامه اجرایی گردهمایی های علمی

آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

آیین نامه نحوه شرکت دانشجویان در کنگره های داخل کشور

آیین نامه رفع ابهامات کمیته اخلاق در پژوهش

آیین نامه تقلبات

آیین نامه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

آیین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت های مطالعاتی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه درخواست موافقت اصولی با انتشار نشریه علمی-پژوهشی

مصوبات آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه های علوم پزشکی

دستورالعمل تعیین اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی علوم پزشکی کشور

آیین نامه اخلاقی پژوهش با حیوانات

آیین نامه دوره دکترای پژوهشی

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort