پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
گزاره برگ شماره 43 و رصد مقالات شماره 25 با عنوان "پایش و ارزشیابی مداخلات انجام شده در خصوص کووید-19 " که توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گزاره برگ های پاسخ سریع به سوالات مهم کووید-19 که توسط موسسه مل...
چهارشنبه 17 شهریور 1400
گزاره برگ شماره 42 با عنوان "اقدامات پیشگیرانه در دوران کووید-19 و رصد مستمر آن ها و برخی سیسان های هشدار برای تشخیص زودهنگام موج ها" توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر ...
چهارشنبه 03 شهریور 1400
به اطلاع می رساند گزاره برگ شماره 40 با عنوان "واکسیناسیون زنان باردار و مادران شیرده علیه بیماری کووید-19"و رصد مجلات شماره 24 که توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران مهیا شده است جهت کسب اطلاعات بیشتر ...
یکشنبه 17 مرداد 1400
کتابخانه الکترونیک
نوپا
بهسان
اداره علم سنجی
e-print
کتابخانه مرکزی
اداره کتب و دانشگاه
سامانه تجمیع
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort